Skuteczność niektórych kompozycji mineralnych na bazie węgla w dekontaminacji i ochronie środowiska wód małych rzek miejskich

  • Sergiy BORUK Yu Fedkovych National University of Chernivtsi, Ukraine
  • Vasyl KULISH LLC “Aqua-holding”, Dnipro, Ukraine
  • Igor WINKLER Bucovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
  • Olena BORUK Grenoble Alpes University, France
  • Vitaliy KOCHAN Yu Fedkovych National University of Chernivtsi, Ukraine
Słowa kluczowe: małe rzeki miejskie, woda zanieczyszczona olejem, adsorpcyjne uzdatnianie wody, mieszane adsorbenty węglowe, pirocarbon

Abstrakt

Zbadano skuteczność szlamu z przeróbki węgla marki "T", pirocarbonu technicznego i ich mieszaniny jako adsorbentów do odkażania
wody drenażowej z zanieczyszczeń organicznych. Zanieczyszczone próbki wody zostały pobrane z systemu odwadniającego zwykłej
stacji obsługi samochodów, a następnie poddane działaniu adsorbentów. Absorpcja wody i chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
były kontrolowane jako parametry jakości wody i skuteczności dekontaminacji.
Jako najskuteczniejszy adsorbent dla mieszanych zanieczyszczeń petrochemicznych i mechanicznych zastosowano mieszaninę 4:1
szlamu z rafinerii węgla i pirocarbonu technicznego. Stwierdzono, że kompozycja ta skutecznie odkaża wodę z mieszanych zanieczyszczeń
organicznych.
Wkłady do oczyszczania wody wypełnione tą kompozycją adsorbentów wykazały wysoką skuteczność odkażania, eliminując około
85% petrochemicznych zanieczyszczeń wody. Wydajność ta nie ulega znacznemu pogorszeniu, a 4 kg adsorbentu powinno wystarczyć
do oczyszczenia ilości ścieków powstających na stacji benzynowej przez co najmniej miesiąc.

Opublikowane
2024-02-19