Zmiany w wynikach ekonomicznych kamieniołomów

  • Jaroslav DVOŘÁČEK Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Radmila SOUSEDÍKOVÁ Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Radmila ZAPLETALOVÁ Kamenolomy ČR s.r.o., Czech Republic
  • Petr RYS Municipality Bruntál, Czech Republic
Słowa kluczowe: kamieniołomy, wyniki finansowe kamieniołomów, zmiana wyników finansowych

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy zmian wyników ekonomicznych 6 kamieniołomów w latach 2013-2018, czyli poprawy i pogorszenia wyników
ekonomicznych. Analiza pokazuje, że na zmiany wyników ekonomicznych wpływają głównie zmiany w zarządzaniu sprzedażą
i kosztami zmiennymi.

Opublikowane
2024-02-19