Dwu-etapowa homogenizacja właściwości poroelastycznych wapienia

  • Hung Truong Trieu
  • Nguyen NGOC BIEN
  • Pham DUC THO
  • Vu MINH NGOC
  • Do NGOC ANH
  • Nguyen SY TUAN
  • Tran NAM HUNG
  • Nguyen THI THU NGA
Słowa kluczowe: wapień oolityczny, homogenizacja dwuetapowa;, CSA, właściwości poroelastyczne, zróżnicowana spójność własna

Abstrakt

W artykule, przedstawiono wyniki badań efektywnych właściwości poroelastycznych wapieni oolitowych w oparciu o teorię mikro-mechaniczną złożonego zespołu kul Hashin (CSA). Mikrostruktura wapieni oolitycznych wykazuje generalnie zbiór ziaren (oolitów) otoczonych matrycą. Ziarno i matryca są połączone za pośrednictwem międzyfazowej strefy przejściowej (ITZ). W tych trzech fazach materiału (oolit, ITZ i matryca) istnieją pory. Zaproponowano dwuetapową metodę homogenizacji. Pierwszy etap polega na zwiększeniu skali właściwości każdej porowatej fazy (tj. Porowatego oolitu, porowatej ITZ i porowatej matrycy), w której każda faza zawiera dwie podfazy: porową i stałą. W pierwszym etapie zastosowano różnicowy schemat samouzgodnienia. Na drugim etapie trzy różne porowate składniki (oolit, ITZ i matryca) są składane w modelu CSA. Matematyczne analogie między termosprężystością a poroelastycznością są wykorzystywane do uzyskania efektywnych właściwości poroelastycznych. Porównanie proponowanego modelu z danymi testowymi dotyczącymi wapienia oolitycznego z Bourgogne (Francja) pomaga skalibrować parametry modelu i podkreślić rolę fazy ITZ.

Opublikowane
2020-10-08