Radonowo-radowa termalna woda mineralna na obszarze projektu ekoturystycznego Vo Am, gmina Ngoc Luong, dystrykt Yen Thuy, prowincja Hoa Binh, Wietnam

  • To Xuan BAN University of Mining and Geology
  • Le Tien DUNG University of Mining and Geology
  • Tran Van DUC Ministry of Sciences and Technology
  • Nguyen Huu TRONG University of Mining and Geology
  • Truong Duc TUAN Northern Vietnam Geological Mapping Division
Słowa kluczowe: termalna woda mineralna, Ngoc Luong, Hoa Binh, Wietnam

Abstrakt

Termalna woda mineralna Ngoc Luong w ośrodku Vo Am eotoursim, w gminie Ngoc Luong, dystrykt Yen Thuy, prowincja Hoa Binh, północny Wietnam.
Źródło termalnej wody mineralnej znajduje się w spękanych krasowo wapieniach formacji Dong Giao w Anisi.
Metodyka badawcza obejmuje podstawowe badania terenowe z zakresu hydrogeologii, oporności, wiercenia otworów wiertniczych, prób pompowania i analizy próbek termalnej wody mineralnej. Termalne wody mineralne zaliczane są do radonowo-radowych, niskozmineralizowanych termalnych wód mineralnych. Źródło wody jest pierwotnie powiązany z głębokim uskokiem Moc Chau-Tam Diep, kierującym się z północnego zachodu na południowy wschód. Szacuje się jego zasoby poszukiwawcze na poziomie 1497 m3/d, o dobrej jakości, spełniającej wszystkie krajowe kryteria jakościowe dla wody pitnej, kąpieli i leczenia. Jest to jedno z dziesięciu unikalnych w Wietnamie źródeł wody termalno-mineralnej, zawierającej radon i rad. Konieczne jest zatem dobre zarządzanie zasobem wody , aby zapewnić efektywne wykorzystanie, wykorzystanie i ochronę wód termalnych i mineralnych.

Opublikowane
2023-12-31