Modelowanie 3d LoD3 budynku wysokiego z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego i dronów: studium przypadku z miasta Halong w Wietnamie

  • Thi THU HA Le Geomatics in Earth Sciences Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Str., Duc Thang Ward, Hanoi 100000, Vietnam
  • QUOC LONG Nguyen Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien Str., Duc Thang Ward, Hanoi 100000, Vietnam
Słowa kluczowe: Model 3D LoD3 wysokiego budynku, Bezzałogowy Statek Powietrzny (UAV), Naziemne Skanery Laserowe (TLS), (LIDAR Light Detection and Ranging)

Abstrakt

Modele 3D budynków miejskich odgrywają ważną rolę w kojarzeniu, konwergencji i integracji danych dotyczących obszarów miejskich o charakterze gospodarczym i społecznym.
Rekonstrukcję 3D budynków można przeprowadzić zarówno na podstawie lidarowych (LIDAR Light Detection and Ranging), jak i opartych na obrazie chmur punktów, jednakże chmury punktów lidarowych zdominowały badania, poświęcając mniej uwagi rekonstrukcji budynków 3D na podstawie zdjęć lotniczych z chmur punktów.
Obrazy UAV mogą można pozyskać niskim kosztem, prace można zautomatyzować przy minimalnych ograniczeniach wiedzy technicznej.
Stwarza to konieczności zrozumienia w jakim stopniu obrazy budynków 3D z chmur punktów UAV są kompletne i poprawne. Niniejsze badanie koncentruje się na zaproponowaniu procesu budowania trójwymiarowych modeli na podstawie danych geoprzestrzennych dla inteligentnego miasta z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych zebrane przez UAV i naziemny skaner laserowy. Wyniki eksperymentów dostarczyły danych geoprzestrzennych 3D budynków wysokich w LoD3, z błędem średniokwadratowym dla otrzymanych punktów pomiarowych mΔx=3,8 cm, mΔy=3,1 cm i mΔH=7,5 cm.

Opublikowane
2023-12-31