Skuteczność zastosowania aplikacji mobilnej w celu poprawy stanu wiedzy i praktyki na temat krzemicy wśród pracowników wysokiego ryzyka narażenia na pył w północnej prowincji Wietnamu

  • Thi THU HUYEN Nguyen School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
  • Thi KIM NHUNG Ta School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
  • Thi QUAN Pham Ministry of Health, Hanoi, Vietnam
  • THANH THAO Nguyen School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
  • NGOC ANH Nguyen School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
  • Thi LIEN HUONG Nguyen Ministry of Health, Hanoi, Vietnam
  • Thi HUONG Le School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
  • MAI ANH Luong Vietnam Health Environment Management Agency, Ministry of Health, Hanoi, Vietnam
  • Thi THANH XUAN Le School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: wiedza, praktyka, pracownicy, krzemica, aplikacja mobilna, skuteczność

Abstrakt

Cele:
analiza zmian w wiedzy i praktykach dotyczących krzemicy w grupach pracowników o wysokim ryzyku wystąpienia krzemicy przed - po interwencji.

Metody: Badanie przeprowadzono w latach 2018-2019 w oparciu o ustrukturyzowane pytania dotyczące wiedzy i praktyk krzemicy wśród pracowników bezpośrednio narażonych na pył krzemionkowy w północnej prowincji Wietnamu. Przeprowadzono ankiety, za pomocą aplikacji mobilnej dla hutników, a następnie porównano z wyniki w zakresie wiedzy i praktyk w zakresie krzemicy.
Wyniki:
Istotne zmiany w grupa interwencyjnej dotyczyły wiedzy pracowników na temat objawów sugerujących krzemicę, następstw choroby, sposobów jej ograniczenia, ryzyko zachorowania na krzemicę oraz uczestnictwa w corocznych badaniach w zakresie chorób zawodowych.

Wniosek: Oparta na aplikacji mobilnej szkolenia, analizy i interwencje mogą poprawić stan wiedzy i praktyczne zastosowana dotyczące krzemionki wśród pracowników o wysokim ryzyku narażenia na pył krzemionkowy.

Opublikowane
2023-12-31