Dobór parametrów do projektowania wentylacji pomocniczej w kopalni podziemnej

  • Phuong Thao DANG Mining Faculty, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam; 18 Vien Street, Duc Thang Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi
Słowa kluczowe: wyciek powietrza, maksymalna długość wentylacji, wentylacja pomocnicza, kanał, powierzchnia robocza

Abstrakt

W ostatnich latach kopalnie węgla Quang Ninh stale powiększają swoją wielkość i głębokość, a całkowita długość wyrobisk każdego roku wzrasta o około dziesięć tysięcy metrów. Długość nowych wyrobisk jest zwykle dłuższa, aby umożliwić przepływ powietrza. Wentylacja jest jednym z głównych czynników wpływających na przebieg wyrobisk w złożu Oszacowania wymagań dotyczących przepływu powietrza opierają się zwykle na minimalnej ilości powietrza wymaganej w wyrobisku w czasie transportu i na przodku roboczym, czyli wtedy, gdy kanał wentylacyjny ma maksymalną długość. W związku z powyższym podjęto próbę określenia maksymalnej długości kanałów wentylacyjnych. Wyniki te pozwalają na wybór wentylatora, aby spełnić wymagania dotyczące wentylacji podczas eksploatacji wyrobiska. Wartość ta jest również ważnym parametrem przy projektowaniu pomocniczego systemu wentylacji.

Opublikowane
2023-12-31