Badania nad stworzeniem receptury mieszania skały odpadowej i popiołu lotnego jako materiału do rekultywacji w obszarze Mongduong-Cocsau, Quang Ninh, Wietnam

  • Phi Hung NGUYEN University of Mining and Geology, 18 Vien street, Duc Thang, Hanoi, Vietnam
  • Cao Khai NGUYEN University of Mining and Geology, 18 Vien street, Duc Thang, Hanoi, Vietnam
  • Thi Kim Thanh NGUYEN University of Mining and Geology, 18 Vien street, Duc Thang, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: skała płonna, popiół lotny, skurcz, zdolność transportowa rurociągu

Abstrakt

Przemysł wydobywczy węgla w prowincji Quang Ninh koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu węgla dla elektrociepłowni , co spowodowało powstenie znacznej iloscii skał płonnych i popiołów. W ten sposób nie tylko zajęto duży obszar gruntów, ale także wywarto negatywny wpływ na środowisko. Jednak plan rozwoju gospodarczego województwa do 2030 roku kładzie nacisk na rozwój bardziej ekologicznej gospodarki. Dlatego też zrównoważenie wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska jest jednym z istotnych wyzwań dla tego województwa. Aby rozwiązać problem składowisk skały płonnej i popiołów, zaproponowano nowe sposoby. Do podsadzania wyrobisk podziemnych używa się zwykle materiałów odpadowych, może to pomóc w zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo innym rozwiązaniem jest wykorzystanie odpadów do rekultywacji terenów górniczych lub ich wykorzystanie jako materiały budowlane.
Oczekuje się, że te sposoby częściowo zmniejszą negatywne skutki powstawania odpadów skalnych i popiołów na środowisko.
Na świecie prowadzi się wiele badań dotyczących wypełniania pustek poeksploatacyjnych skałami płonnymi i popiołami lotnymi, jednak w Wietnamie zagadnienie to jest całkiem nowe. Aby wykorzystać skały płonne i popiół lotny jako materiały wypełniające pustki, zbadano w skali laboratoryjnej możliwość transportu hydraulicznego rurociągami, poziom separacji wody i skurczu mieszanin skał i popiołów lotnych na obszarze Mong Duong – Coc Sau. Wyniki eksperymentów wskazują, że materiał ten charakteryzuje się odpowiednim współczynnikiem zmieszania, gdyż zawartość skały płonnej wynosi 70–73%. 30–27% popiołów lotnych, stosunek ten spełnia warunki transportu w rurociągu, stopień skurczu 8,8–12,3%. Wskaźniki doświadczeń wykazały, że jest on w stanie przenosić skałę płonną do podziemi eksploatacyjnych w celu wypełnienia, co zapobiega przemieszczaniu się warstw, chroni przepływ wód podziemnych, a także ogranicza negatywny wpływ skały płonnej na środowisko.

Opublikowane
2023-12-31