Optymalizacja wydobycia kamienia blocznego poprzez zintegrowane modelowanie cięcia: studium przypadku w kamieniołomie kamienia Tan Long Dimension w południowo-środkowej prowincji Binh...

  • Van Viet PHAM Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) research group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • Anh Tuan NGUYEN Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) research group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • Van Hoa PHAM Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) research group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • Dinh Bao TRAN Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) research group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
Słowa kluczowe: kamienie bloczne, modelowanie, zestawy połączeń, wielkość bloku, współczynnik odzysku, szybkość cięcia

Abstrakt

Optymalizacja wydobycia kamienia blocznego jest istotna z uwagi na możliwość zwiększenia współczynnika odzysku kamienia i zmniejszenie kosztów cięcia. Ze względu na występowanie spękań górotworu, wielkość bloków i kierunek wydobycia wpływają na uzysk w trakcie eksploatacji i koszt cięcia. Dlatego w artykule zasugerowano optymalizację wydobycia kamienia blocznego w celu uzyskania najwyższego uzysku i najniższy koszt cięcia, w oparciu o optymalizację rozmiaru bloku i kierunku wydobycia, aby uzyskać siatkę cięcia kamienia.
Opracowano zintegrowane modele siatki tnącej, badano nienaruszone bloki i bloki pęknięte. Na tej podstawie przeprowadzono statystyki bloków, aby uzyskać maksymalny współczynnik odzysku kamienia blocznego i minimalne cięcie oraz optymalną proporcję pomiędzy objętością urobku a objętością odzyskanego bloku, co pomaga w wyborze optymalnej wielkości bloku i kierunku wydobycia. Badania przeprowadzono w kamieniołomie Tan Long, gdzie wyznaczono bloki o wymiarach 0,9 m x 0,6 m x 1,35 m oraz kierunek wydobycia. równolegle do zestawu fug. Uzyskano najwyższy współczynnik odzysku wynoszący 13,87% i najniższą wydajność cięcia wynoszącą 25 m2/m3.

Opublikowane
2023-12-31