Badanie rozwiązań technologicznych zwiększających odzysk i jakość koncentratu miedzi w zakładzie wzbogacania Ta Phoi w Wietnamie

  • Thi Kim Dung NHU Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Thi Nhung PHAM Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Thi Chinh VU Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  • Viet Ha LE Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: koncentrat miedzi, optymalizacja, reżim odczynników, schemat flotacji

Abstrakt

Zakład wzbogacania miedzi w Ta Phoi jest jednym z głównych zakładów wzbogacania miedzi w Wietnamie. Zakład został uruchomiony 2019 i rocznie przerabia ponad milion ton rudy miedzi ROM, aby uzyskać 32 tysiące ton koncentratu miedzi o zawartości 23% Cu. W pierwszych latach funkcjonowania zakładu wydajność metalurgiczna nie była tak wysoka jak zakładano. Najważniejszym zadaniem spółki na dzień dzisiejszy jest poprawa i ustabilizowanie wyników z celem pozyskania koncentratu miedzi o zawartości 23% Cu i uzysku ponad 91,5%. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań mających na celu zwiększenie uzysku i jakości koncentratu miedzi w zakładzie wzbogacania Ta Phoi. W rezultacie zaproponowano rozwiązania technologiczne dotyczące m.in optymalizacja reżimu odczynników oraz schematu flotacji. Część z tych rozwiązań została przetestowana bezpośrednio w zakładzie i ma perspektywę zastosowania.

Opublikowane
2023-12-31