Integracja technologii mobilnych i web GIS w celu promowania inteligentnej i zrównoważonej turystyki w Wietnamie

  • Mai Dung NGUYEN Faculty of Information Technology, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  • Xuan Ban TO Faculty of Geosciences and Geological Engineering, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  • Hong Anh LE Faculty of Information Technology, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
Słowa kluczowe: mobilny GIS, WebGIS, usługi lokalizacyjne, inteligentna i zrównoważona turystyka

Abstrakt

Turystyka jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego w Wietnamie. Wymaga to jednak równowagi pomiędzy ekonomią, kulturą społeczną i ekologię. W artykule zaproponowano platformę z aplikacjami mobilnymi i webowymi które mogą wspierać inteligentną i zrównoważoną turystykę w Wietnamie zarówno dla samorządów lokalnych, jak i gości. Aplikacja mobilna pozwala odwiedzającym na dostęp do usług w danej lokalizacji, umożliwia zwiedzanie odwiedzanego obszaru, wyszukiwanie pobliskich atrakcji przyrodniczych, a także uzyskanie informacji na temat minimalizowania negatywnego wpływu turystyki na środowisko i społeczność lokalną. Umożliwia także użytkownikom zgłaszanie negatywnych uwag dla władz lokalnych. Aplikacja internetowa umożliwia władzom lokalnym monitorowanie stanu i trendów przyrodniczych środowiska, infrastruktury turystycznej i działalność w tym obszarze. W systemie wykorzystywane są systemy informacji geograficznej (GIS) oraz zdalne techniki wykrywania umożliwiające zbieranie, analizowanie i wizualizację różnych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Platforma jest rozwijana w oparciu o oprogramowanie open source technologie takie jak NodeJS, PostgreSQL i Flutter. W artykule wykazano wykonalność i użyteczność proponowanej platformy dzięki studiom przypadków w Hoa Binh i BacKan, dwie prowincje mają wiele atrakcyjnych miejsc przyrodniczych.

Opublikowane
2023-12-31