Badanie zapewnienia rozwoju przepływu w przybrzeżnych marginalnych pól naftowych w Wietnamie: Studium przypadku pola naftowego Ca Ngu Vang

  • Van Thinh Nguyen
  • Thi Hai Yen NGUYEN
Słowa kluczowe: pole marginalne, zapewnienie przepływu, rurociąg, Ca Ngu Vang

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilku lat w Vietnamie odkryto i eksploatowano kilka marginalnych pól naftowych, takich jak Ca Ngu Vang, Te Giac Trang, Hai Su Den, Hai Su Trang, itd.... Jednak zasoby są skromne. Wyniki testów otrzymane podczas wiercenia odwiertów poszukiwawczych na tych polach wykazały, że maksymalny całkowity dzienny poziom wydobycia z odwiertów może potencjalnie sięgać około 20 000 baryłek ropy dziennie (BOPD). Niestety, optymalny rozwój tych przybrzeżnych pól naftowych nadal stwarza liczne wyzwania dla inżynierów naftowych ze względu na ograniczenia sprzętu i technologii. Działalność wydobywcza ropy naftowej na całym świecie pokazuje, że jeśli dzienna produkcja morskiego pola naftowego jest mniejsza niż 20 000 BOPD, należy wziąć pod uwagę połączenie pól marginalnych z ich najbliższym większym polem naftowym, aby efektywnie odzyskać więcej ropy. Często ta metoda produkcji wymaga długiego systemu rurociągów podmorskich. Poza tym transport płynów z tych pól na platformę obrób-kową będzie wiązał się z kilkoma poważnymi problemami spowodowanymi osadzaniem się wosku. Wszystkie te sprawy powinny być załatwione, aby zagwarantować wykonanie transportu. Szereg modeli wykorzystujących PIPESIM, PIPEPHRASE i OLGA zostało zastosowanych do projektowania i badania działania rurociągu podmorskiego w różnych warunkach pracy. W wynikach symulacji zaproponowano zastosowanie izolacji pasywnej w celu ekonomicznego wyeliminowania osadzania się wosku oraz zalecono praw-idłowe operacje wyłączania rurociągu, aby zminimalizować kilka problemów związanych z kwestiami zapewnienia przepływu w obszarze zainteresowania.

Opublikowane
2020-10-08