Zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy: kompleksowy plan działania dla spółki węglowej Duong Huy (2021–2025)

  • THI HOAI NGA Nguyen Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • DUC THANG Nguyen Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • DINH CHIEU Le Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • VAN CHIEN Le Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • KIEN TRUNG Pham Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, standardy bezpieczeństwa, rozwiązania bezpieczeństwa, przemysł wydobywczy, spółka węglowa Duong Huy

Abstrakt

Bezpieczeństwo w miejscu pracy ma ogromne znaczenie w branżach takich jak górnictwo węglowe, gdzie mogą wystąpić poważne wypadki i choroby zawodowe. Celem przedstawionych badań było opracowanie planu działania mającego na celu osiągnięcie standardów bezpieczeństwa w Duong Huy Coal Spółka w latach od 2021 do 2025 roku.
Przeprowadzono dyskusje w grupach fokusowych i konsultacje eksperckie, aby ocenić obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa, zidentyfikować wyzwania i opracować spójne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.
Na podstawie wyników badania zaproponowany plan działań który koncentruje się na następujących celach: ograniczenie liczby wypadków przy pracy o 20-25% rocznie, dążenie do zera wypadków w kolejnych latach oraz zwiększenie produktywności i korzyści zarówno dla pracowników, jak i firmy.
Plan podkreśla także rolę kierownictwa firmy w szerokim komunikowaniu zaangażowania w bezpieczeństwo pracy oraz potrzebę proaktywnego planowania, budżetowania i wdrażania środków bezpieczeństwa przez poszczególne jednostki w firmie, zgodnie ze funkcjami i zakresem obowiązków.
Współpraca z właściwymi organami państwowymi, kampanie mobilizacyjne oraz współpraca z nauką i wdrażanie technologii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy w Duong Huy Coal Company.

Opublikowane
2023-12-30