Teoria Y we współczesnym zarządzaniu: zalety, wady i związek z Teorią X

  • Thanh Ha NGUYEN Melbourne University
  • Thi Thanh Huyen NGUYEN Hanoi Financial and Banking University
  • Thi Lan Huong NGUYEN HaNoi University of Mining and Geology
Słowa kluczowe: teoria Y, teoria X, zarządzanie, strategia, organizacja

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję Teorii Y, jednej z charakterystycznych zasad zarządzania relacjami w XX wieku, wprowadzonej przez Douglas McGregor’a w książce „Ludzka strona przedsiębiorstwa” (1960). Teoria Y zakłada, że pracownicy są zmotywowani, są odpowiedzialni i nie odczuwają niechęci do pracy. Przedstawiono zalety i wady teorii Y, podkreślając jej potencjał w rozwijaniu kreatywności i utrzymywanie satysfakcji pracowników, a także możliwość eliminowania jej ograniczeń w określonych sytuacjach. Przedstawiono pomyślne przykłady wdrożenia Teorii Y w firmach takich jak Facebook i Google, a także potencjalne wady, takie jak nadużywanie wolności i brak kontroli organizacyjnej. Dodatkowo omówiono związek pomiędzy Teorią Y a jej odpowiednikiem, Teorią X, która reprezentuje bardziej tradycyjny, dyrektywny styl zarządzania. Analizując obie teorie, podkreślono znaczenie dokładnego rozważenia i dostosowania podejścia do zarządzania w oparciu o specyficzny kontekst i potrzeby organizacji.

Opublikowane
2023-12-30