Budowa społeczeństwa cyfrowego w celu zwiększenia efektywności zarządzania krajowego w Wietnamie

  • Quynh Nga NGUYEN National Academy of Public Administration, Vietnam
  • CHU Thi Khanh Ly National Academy of Public Administration, Vietnam
  • Van Hau NGUYEN National Academy of Public Administration, Vietnam
Słowa kluczowe: społeczeństwo cyfrowe, cyfrowe prawa obywatelskie, cyfrowy styl życia, handel cyfrowy, zarządzanie krajowe

Abstrakt

Rewolucja przemysłowa 4.0, zwłaszcza technologia cyfrowa, szybko przekształca wszystkie aspekty życia społecznego, napędzając: potężny proces transformacji cyfrowej we wszystkich dziedzinach. Program transformacji cyfrowej w Wietnamie identyfikuje społeczeństwo cyfrowe jako jeden z trzech podstawowych filarów, obejmujący zmiany w sposobie, w jaki interakcje społeczne i powiązania odchodzą od tradycyjnych metod do połączeń cyfrowych poprzez nowoczesne technologie i infrastrukturę komunikacyjną.
Oprócz wielu pozytywnych aspektów, proces budowania społeczeństwa cyfrowego stwarza również istotne wyzwania dla każdego kraju w zakresie zarządzania kwestiami związanymi z zapewnieniem cyfryzacji praw obywatelskich, ustanawiając standardy cyfrowego stylu życia i zapewniając uczciwość w handlu cyfrowym. W tym badaniu: (1) Wyjaśniono koncepcję i charakterystykę społeczeństwa cyfrowego; (2) Zbadano obecny stanu budowania społeczeństwa cyfrowego w Wietnamie; (3) Przeanalizowano niektóre bariery w budowie społeczeństwa cyfrowego; (4) Zaproponowano pewne rozwiązania dotyczące zwiększenia skuteczności zarządzania krajowego w Wietnam.

Opublikowane
2023-12-30