Zrównoważony rozwój przemysłowy w Wietnamie

  • Ngoc Son NGUYEN National Economics University, Faculty of Planning and Development, Building A1, 207 Giai Phong Road, District Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: przemysł, zrównoważony rozwój przemysłu, czwarta rewolucja przemysłowa, restrukturyzacja, konkurencyjność przemysłu, CIP

Abstrakt

Wietnam jest jednym z krajów o najwyższym tempie wzrostu przemysłowego na świecie. Jednakże rozwój przemysłu opiera się na szeregu czynnikach oraz różnych gałęziach przemysłu. Celem wyznaczonym na rok 2030 jest przekształcenie Wietnamu w kraj o średnich dochodach (MIC) z nowoczesnym przemysłem. Cel taki stawia wiele wyzwań i wymaga silniejszej restrukturyzacji przemysłu w celu poprawy konkurencyjności, konkurencji i głębszego udziału w globalnych łańcuchach wartości. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji rozwoju przemysłu w Wietnamie w artykule zidentyfikowano ograniczenia w zrównoważonym rozwoju przemysłu Wietnamu oraz wskazano kierunki i rozwiązania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu w Wietnamie w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0 i gospodarki cyfrowej.

Opublikowane
2023-12-30