Utworzenie mapy ruchu pionowego rzeki Cuu Long Delta na podstawie danych GNSS

  • Gia Trong NGUYEN
  • Viet Nghia NGUYEN
  • Lam Ha LY
  • Trung Dung VU
  • Quoc Long NGUYEN
  • Thi Thu Huong KIM
  • Ngoc Quang PHAM
  • Viet Quan NGUYEN
Słowa kluczowe: osiadanie gruntu, GNSS, pionowa deformacja skorupy ziemskiej, delta Mekong

Abstrakt

Delta Mekongu to obszar o ważnej pozycji w rozwoju społeczno-gospodarczym Wietnamu. Jednak ze względu na wpływ zmian klimatycznych, a także budowę zapór wodnych w górnym biegu rzeki Mekong w ostatnich latach, na skutek przypływów następowało wpływanie wód zasolonych i powodzie.
Według opublikowanych badań, w obszarze Delty Mekongu następuje osiadanie z szybkością do centymetrów rocznie, które powoduje nasilanie skutków przedostawania się wody zasolonej i powodzi.
Zatem ustalenie mapy osiadań powierzchni jest pilną potrzebą. Istnieje wiele technologii tworzenia mapy ruchu pionowego takie jak: niwelacja, INSAR, GNSS itp. Jak dotąd brak jest naukowych doniesień na temat zastosowania GNSS do monitorowania ruchu pionowego w tym obszarze. W artykule autorzy obliczyli największą prędkość przemieszczenia pionowego do 3 cm/rok na podstawie przetwarzanie obserwacji GNSS z blisko 20 stacji monitorujących GNSS, przy użyciu oprogramowania berneńskiego. Zespół autorski stworzył mapę ruchu pionowego Delty Mekongu w Wietnamie.

Opublikowane
2023-12-30