Identyfikacja potencjalnych zastosowań technologii bezzałogowych dronów na składowiskach odpadów kopalnianych

Słowa kluczowe: UAV, dron, kopalnia, składowiska odpadów kopalnianych

Abstrakt

W ostatnich latach bezzałogowe statki powietrzne (UAV) znalazły zastosowanie w sektorze górniczym do różnych celów. W artykule omówiono wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zagospodarowaniu składowisk odpadów wydobywczych na podstawie analizy publikacji naukowych (styczeń 2010 r. – maj 2023 r.). Do dokładnej oceny literatury wykorzystano bazy bibliograficzne, w tym Scopus, Google Scholar i Web of Science. Niniejsze opracowanie zapewnia kompleksowy przegląd zastosowań UAV na składowiskach odpadów kopalnianych, w tym w zarządzaniu środowiskowym i terenowym pomiary i modelowanie 3D oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić bazę odniesień technicznych, zwiększyć zrozumienie znaczenia monitoringu UAV na składowisku odpadów kopalnianych.

Opublikowane
2023-12-30