Analiza facjalna i interpretacja środowiska depozycyjnego górnego oligocenu, Blok 09-2/10, basen Cuu Long

  • Muoi Duy NGUYEN Petroleum Geology Department, Faculty of Petroleum and Energy, Ha Noi University of Mining and Geology, 18 Vien Street – Duc Thang Ward – Bac Tu Liem District – Ha Noi – Vietnam
  • Anh Ngoc LE
  • Hoa Minh NGUYEN Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Ha Noi University of Mining and Geology, 18 Vien Street – Duc Thang Ward – Bac Tu Liem District – Ha Noi – Vietnam
  • Ngan Thi BUI Basin, stratigraphy and sedimentary process group (BSSP), Ha Noi University of Mining and Geology, 18 Vien Street – Duc Thang Ward – Bac Tu Liem District – Ha Noi – Vietnam
Słowa kluczowe: Basen Cuu Long, górny oligocen, środowisko depozycyjne, facje sejsmiczne, blok 09-2/10

Abstrakt

W artykule przedstawiono facje i środowisko osadów górnego oligocenu w rejonie bloku 09-2/10 na podstawie analizy sejsmicznej i danych ze studni z sąsiadujących obszarów. Wyniki interpretacji danych sejsmicznych wskazują, że osady górnego oligocenu są ograniczone przez górne reflektory sejsmiczne C, górne D. Środowisko składa się z lagun, jezior i głębokich jezior. Sejsmologiczna analiza facji zidentyfikowała 3 facje, w tym facje sejsmiczne o średniej do słabej amplitudzie odbicia, średnio ciągłe, niskiej częstotliwości obrazują osady jeziorne (80%) w centrum jeziora. Silnie odblaskowe facje sejsmiczne, klinoformy sigmoidalne obrazują osady nadjeziorne (15%) rozmieszczone w szelfie nadjeziornym. Facje sejsmiczne o średniej i ciągłej amplitudzie słabo obrazują aluwialne osady (5%) w regionie północno-zachodnim. Kierunek transportu osadów na tym obszarze przebiega głównie z północnego zachodu i południowego zachodu. Sekwencje piaskowców rozmieszczone są na zboczach jeziora oraz na dnie jeziora.

Opublikowane
2023-12-30