Wpływ zarządzania cyfrowego na wyniki organizacji: badanie przeprowadzone w wietnamskich spółkach wydobywczych węgla

  • VAN CHIEN Le Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • DUC THANG Nguyen Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • KIEN TRUNG Pham Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • THI HOAI NGA Nguyen Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000
Słowa kluczowe: transformacja cyfrowa, przywództwo cyfrowe, strategia transformacji cyfrowej, umiejętności cyfrowe, wydajność organizacji, przedsiębiorstwo wydobywcze

Abstrakt

Pod wpływem rewolucji przemysłowej 4.0 i pandemii Covid-19 transformacja cyfrowa postępuje błyskawicznie we wszystkich aspektach społecznych. Dla przedsiębiorstw transformacja cyfrowa jest istotnym i obiektywnym trendem zapewniającym ich zrównoważony rozwój. Celem transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw jest zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez takie czynniki, jak przyspieszenie rynku, zdobywanie przewagi konkurencyjnej, napędzanie wzrostu przychodów, zwiększanie wydajności pracy i zwiększanie atrakcyjności dla klientów. Liczne badania wykazały, że na proces transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach wpływa przywództwo i strategie transformacji cyfrowej, a transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki biznesowe.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie związku między przywództwem cyfrowym a efektywnością operacyjną przedsiębiorstw wydobywczych w Wietnamie. Zbadano moderującą rolę umiejętności cyfrowych w relacji między umiejętnościami cyfrowymi strategiami transformacji i efektywnością operacyjną organizacji.
W badaniu wzięło udział 111 pracowników spółek wydobywczych węgla w Wietnamie. Analiza i testowanie hipotez wykazały, że cyfrowe przywództwo ma bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną spółek węglowych. Jednak pośrednio wpływa na wyniki biznesowe poprzez mediację. Wyniki badania wykazały również, że umiejętności cyfrowe pracowników odgrywają rolę moderującą wzmocnienie związku pomiędzy strategiami transformacji cyfrowej a efektywnością operacyjną organizacji.

Opublikowane
2023-12-28