Zderzenie bloków Indochin i południowych Chin w północno-zachodnim Wietnamie i związane z nim kontrowersje

Słowa kluczowe: Blok Indochin, blok południowych Chin, kolizja, orogeneza indochińska

Abstrakt

Orogeneza indochińska, uznawana za zdarzenie kolizyjne pomiędzy płytami południowych Chin i Indochin, które miało miejsce w rejonie Azja Południowo-Wschodnia, w tym w Wietnamie, doprowadziła do powstania indochińskiego pasma górskiego.
Jednak pytanie ilu ile razy w przeszłości doszło do zderzenia tych płyt i w którym okresie pozostaje bez odpowiedzi. Co więcej, zamknięcie starożytnego oceanu i ślady jego pozostałości pomiędzy płytami południowych Chin i Indochin są nadal przedmiotem poważnej debaty.

Pochodzenie indochińskiego termotektonizmu jest niepewne. Cały region został dotknięty procesami termotektonicznymi na zachodzie, powstały w wyniku zderzenia płyty Sibumasu z blokiem Indochin. Badanie orogenzezy przeprowadzono z wykorzystaniem paleogeografii, a także paleontologii oraz danych termochronicznych.
Nie ma jednoznacznych dowodów sugerujących, że bloki Indochin i Chin Południowych zderzyły się w okresie triasu.
Preferowany jest scenariusz płyt tektonicznych, który opisuje orogenezę indochińską jako zdarzenie reaktywacyjne wywołane akrecją bloku Sibumasu do Indochin.

Opublikowane
2023-12-28