Wyznaczanie współczynników korekcyjnych dla przewodów napowietrznych 6kV w kompleksie górniczym QuangNinh w Wietnamie z uwzględnieniem wpływu harmonicznych mocy

  • Vu Hoang GIANG Faculty of Electrical Engineering, Electric Power University, HaNoi, VietNam
  • Le Xuan THANH Faculty of Electrical Engineering, Electric Power University, HaNoi, VietNam
Słowa kluczowe: sieć średniego napięcia, efekt naskórkowości, współczynnik korekcyjny, algorytm

Abstrakt

Zrozumienie wpływu harmonicznych mocy na przesył energii odgrywa ważną rolę nie tylko w procesie eksploatacji, ale także w procedurze projektowania sieci SN. W sieciach górniczych 6kV wietnamskich kopalń węgla kamiennego ze względu na rosnące wykorzystanie energoelektroniki maszyn bardzo często dochodzi do naruszenia jakości zasilania. Prowadzi to do wielu zaburzeń takich jak: wzrost strat mocy, napięcia zniekształcenia, przegrzanie transformatorów i przewodów. Co więcej, obecność harmonicznych mocy powoduje negatywny wpływ efektu naskórkowego i bliskość przewodu, w tym przewodów napowietrznych i kabli. Rzeczywista eksploatacja pokazuje, że straty w liniach przesyłowych wynoszą ponad 50% całkowitych strat sieciowych. W przypadku naruszenia jakości energii wartość ta może być wyższa. Na podstawie analizy występowania naruszeń harmonicznych mocy w sieci 6kV kopalń podziemnych i odkrywkowych, w artykule dokonana została analiza tego rodzaju oddziaływań. Do obliczenia strat energii wykorzystano algorytm oparty na programowaniu w Matlabie. Wyniki porównuje się z danymi z pomiarów na miejscu oraz pomiary laboratoryjne w celu uzyskania serii współczynników korygujących odpowiadających przekrojom poszczególnych linii. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie dla przedsiębiorstw energetycznych, aby mieć lepszą analizę na etapie projektowania górniczych sieci SN

Opublikowane
2023-12-28