Wpływ jakości energii na pracę transformatorów przeciwwybuchowych w górnictwie w Wietnamie

  • Nhu Y DO Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam.
  • Xuan Cuong NGO School of Engineering and Technology, Hue University, Thua Thien Hue, Vietnam
  • Thi Hong NGUYEN Hue Industrial College, Thua Thien Hue, Vietnam
Słowa kluczowe: jakość zasilania, wydajność, transformator przeciwwybuchowy, system rozmyty

Abstrakt

Spełniając wymagania klientów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą wziąć pod uwagę jakość energii. Obecnie sieć elektroenergetyczna przemysłowa ogólnie a w szczególności podziemna sieć energetyczna kopalń ma długie linie zasilające, dostarczające energię do wielu nieliniowych odbiorów i elektroniczne konwertery mocy co obniża jakość energii. Zła jakość zasilania może uszkodzić wrażliwy sprzęt i prowadzić do kosztownych napraw, stratę czasu i niższą produktywność.
W artykule wykorzystano wnioskowanie rozmyte umożliwiające określenie jakości energii elektrycznej sieci elektroenergetycznej dla różnych warunków pracy i zbadanie jej wpływu na pracę transformatora przeciwwybuchowego w podziemnej sieci energetycznej kopalni w Wietnamie.
Symulacje i obliczenia wykonano w programie Matlab-Simulink dla transformatora przeciwwybuchowego trójfazowego 630 kVA 6/1,2 kV w sieciach elektroenergetycznych o zmiennej jakości energii. Opracowano system rozmyty z czterema wejściami mierzalnymi, obejmującymi odchyłkę częstotliwości, współczynnik asymetrii napięcia, całkowite odkształcenie harmoniczne napięcia zasilania, sumę zniekształceń harmonicznych prądu i zmienną wyjściową - jakość energii. Wyniki symulacji pokazują, że wydajność transformatora przeciwwybuchowego spada wraz z pogorszeniem jakości energii, a proponowany system wnioskowania rozmytego może dokładnie to zdiagnozować.

Opublikowane
2023-12-28