Symbioza przemysłowa zastosowana w wietnamskim przemyśle wydobywczym węgla w celu promowania modelu gospodarczego o obiegu zamkniętym na rzecz celów zrównoważonego rozwoju

  • DINH CHIEU Le Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • NGA Nguyen Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM) Research Group, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, 100000, Vietnam
  • THI BICH Dong Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
  • MINH THONG Le Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, Vietnam
Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, symbioza przemysłowa, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Współpraca (symbioza) przemysłowa związana z parkami eko-przemysłowymi to wspólne działania pomiędzy przedsiębiorstwami mające na celu optymalizację wykorzystania nakładów oraz produktów, takich jak surowce, energia, woda, odpady itp. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W modelu symbiozy przemysłowej ogólne korzyści z działań w ramach symbiozy są większe niż te wynikające z pracy indywidualnej. Zastosowanie modelu pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce i zwiększyć ilość przetwarzanych odpadów, które są ważną częścią modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Przemysł wydobywczy węgla obejmuje wiele różnych etapów, od poszukiwania, eksploatacji, przetwarzania i handlu. Każdy etap może być realizowany przez różne przedsiębiorstwa, które mogłyby ze sobą współpracować. Oprócz wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy, przemysł emituje również do środowiska duże ilości odpadów. W artykule podsumowano teoretyczne podstawy symbiozy przemysłowej, gospodarki o obiegu zamkniętym i wyjaśniono relacje pomiędzy przemysłem a gospodarką o obiegu zamkniętym i celami zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono analizę niektórych typowych sytuacji symbiozy przemysłowej w wietnamskim przemyśle wydobywczym węgla. Zaproponowano model symbiozy przemysłowej dla wietnamskiego górnictwa węglowego oraz pewne rozwiązania promujące symbiotyczne działania w branży.

Opublikowane
2023-12-28