Badania wpływu składowiska odpadów kopalnianych na stabilność tuneli połozonych poniżej w obszarze węglowym Quangninh metodą numeryczną

  • VAN KIEN Dang Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • TRONG HUNG Vo Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • XUAN NAM Bui Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • HUU SA Nguyen Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
Słowa kluczowe: ciśnienie kopalniane, składowisko odpadów kopalnianych, zachowanie się obudowy, nachylona warstwa skał i węgla, strefa urabiania

Abstrakt

Obecnie w Quang Ninh w Wietnamie istnieje wiele podziemnych kopalń węgla, które eksploatują pokłady węgla znajdujące się pod składowiskami odpadów kopalnianych np: Khe Cham II, Mong Duong, Mao Khe i Ha Lam Coal Company. Wiele składowisk odpadów kopalnianych osiągnęło miąższość ponad 400m. Napór warstw składowiska odpadów kopalnianych traktowane jest jako ciśnienie wywołane sztucznie .
W artykule przedstawiono aktualny stan składowisk odpadów kopalnianych oraz znajdujących się pod nim pokładów węgla eksploatowanych w Cam Pha Quang Ninh i Bang Nau oraz Khe Cham II.
W badaniach wykorzystano program 2D FEM RS2 do stworzenia modeli symulacyjnych składowiska odpadów w celu zbadania rozkładu naprężeń pierwotnych w górotworze. Celem badania jest określenie wpływu położenia tuneli zlokalizowanych w warstwie węgla na zachowanie się obudowy skalnej tuneli podziemnych w obszarze węglowym Quang Ninh.
Wyniki symulacji pomogą firmom doradczym i budowlanym w obliczeniu ciśnienia skał działające na tunele zlokalizowane pod składowiskiem odpadów wydobywczych.

Opublikowane
2023-12-28