Bieżąca sytuacja polityki państwa w zakresie górnictwa mineralnego w północno-wschodnim Wietnamie oraz propozycja zadań w zakresie działań audytowych

Słowa kluczowe: wydobycie minerałów, audyt, północno-wschodni Wietnam

Abstrakt

Wietnam jest krajem o dużych zasobach mineralnych, w ostatnich latach wydobycie minerałów potwierdziło bardzo duże znaczenie wydobycia surowców rozwoju produktów krajowych, co wywołuje szybki rozwój gospodarki Wietnamu. Jednakże wydobycie surowców spowodowało wiele negatywnych skutków powodując nieprzewidywalne skutki dla środowiska. Prowadzi to do konieczności wzmocnienia kontroli rządowej wydobycia. Eksploatacja górnicza jest traktowana jako dziedzina złożona, która wymaga wsparcia w procesie realizacji procedury zarządczej.
Pomimo zaostrzenia wymogów rządowych dotyczących zarządzaniem wydobyciem kopalin, nie osiąga się założonej efektywności i wydajności, popełnia się wiele błędów w trakcie postępowania. Mając na uwadze wspomniane wyzwania związane z zarządzaniem i kontrolą oraz wynikami audytu wewnętrznego wskazano szereg ważnych zadań na których skoncentrować działania , w tym (i) audyt górnictwa i koncesji na wydobycie; (ii) audyt wydobytych zasobów i produkcji; (iii) audyt ochrony bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kontrola działalności górniczej.

Opublikowane
2023-12-28