Rozpoznawanie czynności maszyn z użyciem metody grupowania

Słowa kluczowe: rozpoznawanie czynności maszyn, grupowanie, process mining, stopień wykorzystania maszyn, wydajność operacyjna

Abstrakt

Rozpoznawanie czynności realizowanych przez maszyny jest bardzo istotne dla porównywania i analizy wydajności poszczególnych maszyn, potrzeb konserwacji maszyn oraz automatycznego monitorowania postępu prac. Dodatkowo, może być ono podstawą do optymalizacji realizowanych procesów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę wykorzystania algorytmów grupowania obiektów do rozpoznawania rodzaju aktywności kompleksu urabiającego. Do tego celu użyto danych pochodzących z procesu produkcyjnego oraz algorytmu k-means. Przybliżono także najpowszechniejsze algorytmy grupowania obiektów. Wyniki oraz zaprezentowany sposób przeprowazania analizy pokazują, że taki sposób postępowania może być z powodzeniem wykorzystywany w praktyce.

Opublikowane
2023-09-01