Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości w górnictwie

  • Romuald OGRODNIK Ph.D. Eng.; AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
  • Marek KĘSEK Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: wypadkowość, wskaźniki wypadkowości, górnictwo, przedsiębiorstwa górnicze

Abstrakt

Głównym celem pracy jest przedstawienie poziomu wypadkowości w polskim górnictwie oraz uzyskanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jak przedstawiają się w ostatniej dekadzie wskaźniki wypadkowości oraz w jakich rodzajach górnictwa występuje najwięcej wypadków przy pracy? Chcąc zrealizować cele pracy, dokonano analizy danych statystycznych z lat 2013-2022 pochodzących z Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę danych przeprowadzono dla całego górnictwa jak również dla poszczególnych jego rodzajów tj. górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Oprócz analizy wypadkowości bezwzględnej, wykorzystano również analizę wskaźnikową ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników częstości wypadków przy pracy: ogółem, ciężkich i śmiertelnych. W pracy zdefiniowano również podstawowe pojęcia dotyczące wypadków przy pracy.

Opublikowane
2023-08-20