Analiza zużycia energii pierwotnej na świecie w kontekście przemian energetycznych

  • Robert RANOSZ AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland
  • Joanna JAKÓBCZYK AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland
  • Klaudia PALMOWSKA AGH University in Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland
Słowa kluczowe: energia, energia pierwotna, źródła energii, konsumpcja energii, PKB

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie konsumpcji energii w podziale na konsumpcję bazującą na źródłach nieodnawialnych, takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i energia nuklearna, oraz konsumpcję bazującą na odnawialnych źródłach energii, takich jak: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i z biomasy. Przeprowadzone badania wykazały, że zużycie energii pierwotnej stale rośnie, podczas gdy rozwój energetyki odnawialnej wciąż nie nadąża za tempem tego wzrostu (mimo, iż z roku na rok jej udział w całkowitym mikście energetycznym rośnie). Przyczyną tej sytuacji jest w głównej mierze fakt, iż w wielu krajach gospodarka nadal oparta jest na konwencjonalnych źródłach energii, a w niektórych z nich konsumpcja energii pierwotnej ulega wręcz znacznemu wzrostowi (jak ma to miejsce np. w Chinach). Z tego też powodu, sensownym wydaje się być podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć zmierzających w kierunku obniżenia przez poszczególne kraje zużycia energii pierwotnej, co jak wykazał rok 2019, jest jak najbardziej możliwe.

Opublikowane
2023-08-20