Wpływ metanu emitowanego ze złóż węgla na stan atmosfery

  • Nikodem SZLĄZAK Prof. dr hab. inż.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków https://orcid.org/0000-0001-8320-4751
  • Justyna SWOLKIEŃ Dr hab. prof. Uczelni; AGH University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków https://orcid.org/0000-0003-4332-9415
Słowa kluczowe: emisje metanu, efektywność odmetanowania, ochrona atmosfery

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę emisji metanu do atmosfery, ilości metanu wychwyconego i wykorzystanego, a także metanu uwolnionego z systemu odmetanowania. Wyniki są następnie porównywane z danymi pochodzącymi z Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) oraz Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR), który w Polsce prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodatkowo, na podstawie danych o emisji gazów cieplarnianych z UNFCCC i JSW S.A., w artykule określono wpływ metanu emitowanego z jej kopalń na atmosferę w skali europejskiej i światowej.

Opublikowane
2023-08-20