Wycena wartości ekonomicznej zdecentralizowanego przedsiębiorstwa górniczego

  • Kacper GRZYWNOWICZ Eng.; AGH University of Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management, Krakow, Poland
  • Arkadiusz KUSTRA Assoc. Prof. PhD. D.Sc. Eng.; AGH University of Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management https://orcid.org/0000-0001-8416-4405
  • Romuald OGRODNIK PhD. D.Sc. Eng.; AGH University of Krakow, Faculty of Civil Engineering and Resource Management
Słowa kluczowe: górnictwo przedsiębiorstwo zdecentralizowane, wartość ekonomiczna, zdyskontowane przepływy pienięzne DCF, ekonomiczna wartość dodana EVA, metoda sum częściowych SOTP

Abstrakt

W niniejszej pracy przeprowadzono badania literaturowe z zakresu wartości przedsiębiorstwa. Zaprezentowano podział wartości ze względu na metody ich kalkulacji wyróżniając metody majątkowe, rynkowe oraz ekonomiczne. Szczegółowo opisano metody szacowania wartości ekonomicznej, wyróżniając metody bazujące na przyszłych przepływach pieniężnych DCF oraz EVA, która oparta jest na kapitale zainwestowanym. Artykuł został uzupełniony o metodologię SOTP, która pomimo szerokiego zastosowania dzięki podziałowi wyceny na poszczególne segmenty działalności, dające szczegółowe informacje o generowaniu wartości. Zakończeniem pracy jest przeprowadzona wycena wartości ekonomicznej zdecentralizowanego przedsiębiorstwa górniczego. Wykazała ona, iż metody DCF oraz EVA są tożsame a także ukazała użyteczność metody SOTP w przedsiębiorstwach wielosegmentowych jako narzędzia wyceny.

Opublikowane
2023-08-20