The Wykorzystanie metody grupowania k-średnich do kontroli wydajności procesu produkcyjnego

  • Marek KĘSEK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, 30 059 Cracow, Poland
Słowa kluczowe: wydajność procesu produkcyjnego, grupowanie (clusterng), k-means, cykl produkcyjny, język R, VBA, process mining, kotwienie

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania grupowania obiektów metodą k-średnich do kontroli wydajności procesu produkcyjnego, który przebiega w zmiennych warunkach. Rozkłady wydajności procesu produkcyjnego w pogrupowanych pod względem podobieństwa cyklach produkcyjnych, stanowią podstawę kontroli wydajności kolejnych cykli produkcyjnych. Część praktyczna pracy zawiera przykład obliczeń przeprowadzonych według tej koncepcji z użyciem języka VBA oraz języka R i dotyczy procesu kotwienia w kopalniach podziemnych.

Opublikowane
2020-09-10