The Porównanie wzbogacania głównych minerałów siarczkowych miedzi w warunkach laboratoryjnych

  • Paweł KURZYDŁO University of Wrocław, Faculty of Earth Sciences and Environmental Management
  • Witold PAWLOS KGHM Polska Miedź S.A., The Concentration Plant Department
Słowa kluczowe: indeks skali, krzywe wzbogacania, flotacja, minerały siarczkowe miedzi

Abstrakt

Cechsztyńskie złoże rud miedzi zalegające na monoklinie przedsudeckiej posiada złożoną budowę geologiczną zarówno pod względem litologicznym jak i mineralogicznym. Znaczna zmienność jakościowa i ilościowa minerałów kruszcowych w złożu jest jednym z czynników determinujących podatność rud miedzi na wzbogacanie flotacyjne w Zakładach Wzbogacania Rud. W celu prognozowania wskaźników wzbogacania w warunkach przemysłowych przeprowadzane są laboratoryjne eksperymenty flotacyjne według opracowanego algorytmu. W referacie przedstawiono wyniki badań mineralogicznych produktów wzbogacania flotacyjnego jednego z ciągów technologicznych O/ZWR oraz porównano wzbogacanie różnych minerałów siarczkowych miedzi. Wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami przeprowadzonego równolegle opróbowania ciągu przemysłowego. Zaproponowano procedurę wyznaczenia równań opisujących krzywe wzbogacalności przemysłowej minerałów siarczkowych miedzi w warunkach O/ZWR.

Opublikowane
2020-09-08