Zastosowanie atrybutów sejsmicznych odbić o wysokiej rozdzielczości do badania struktur 3D płytkiej geologii morskiej

  • Cuong Van Anh LE University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Man Ba DUONG Ho Chi Minh City Institute of Resources Geography, VAST, Vietnam
  • Thuan Van NGUYEN University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Truong Ngoc NGUYEN Vietnam National University Ho Chi Minh city, Ho Chi Minh City, Vietnam
Słowa kluczowe: sejsmika wysokiej rozdzielczości, atrybut tekstury, batymetria, mieszanie kolorów

Abstrakt

W badaniach sedymentologicznych i batymetrycznych rzek konieczne jest podejście sejsmiczne o wysokiej rozdzielczości wyposażone w profiler poddenny. Różnicę impedancji akustycznych wynikającą ze zmienności warstw stratygraficznych osadów można zwizualizować za pomocą dynamicznych drgań sejsmicznych. W środowiskach morskich wykrywanie młodych osadów, takich jak wydmy lub błoto, mieszanki piasku i gliny oraz formacje gliny, może pomóc decydentom we wprowadzaniu polityk lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu wodnego, a także infrastruktury budynków cywilnych. Zmierzyliśmy, przeanalizowaliśmy i zinterpretowaliśmy ogromny zbiór profili sejsmicznych 2D pod dnem w Can Gio na morzu w mieście Ho Chi Minh w Wietnamie, aby zrozumieć jego płytkie, podpowierzchniowe młode złoża. Nasze podejście polega na połączeniu trzech kluczowych atrybutów tekstury sejsmicznej (tj. Korelacji, Wariancji i Jednorodności) w reprezentacji atrybutu mieszania kolorów w celu wybrania wyróżniających się cech geologicznych. W naszym wyniku, poziomy sejsmiczne 2D reprezentujące granice różnych typów osadów mogą stanowić doskonały materiał wejściowy do modelowania 3D dna morskiego i rozmieszczenia piasku, mieszanki piaskowo-gliniastej i osadów gliniastych w obszarze zainteresowania. Na warstwę piasku przydatnego do wydobycia na tym obszarze duży wpływ mają kanały wychodzące z rzeki Soai Rap..

Opublikowane
2023-07-16