Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w zarządzaniu infrastrukturą krytyczną

  • Anna BLUSZCZ dr hab. inż. prof. PŚ, Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Gliwice, Poland
  • Katarzyna TOBÓR-OSADNIK dr hab. inż. prof. PŚ, Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Gliwice, Poland
  • Krzysztof TOMICZEK dr inż., Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation, Gliwice, Poland
  • Nur Suhaili MANSOR dr University Utara Malaysia, School of Computing, Malaysia
  • Hapini AWANG dr University Utara Malaysia, School of Computing, Malaysia
Słowa kluczowe: geomatyka, zarządzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie zarządzania kryzysowego, w tym głównych etapów działania sztabów antykryzysowych. W artykule przedstawiono obszerne przykłady infrastruktury krytycznej oraz opracowano przykładowe mapy w oprogramowaniu QGIS, które mogą być ważnymi narzędziami w prowadzeniu działań służb zarządzania kryzysowego. Przedstawiono oprogramowanie QGIS Free i OpenSource Geographic Information System do identyfikacji wybranych obiektów infrastruktury krytycznej na podstawie dostępnych danych GIS Open z regionu Malezji i Polski. W analizie przedstawiono wybrane narzędzia geoprzetwarzania służące do generowania obszarów o ustalonej odległości od zidentyfikowanych obiektów infrastruktury krytycznej zwanych buforami. Warstwy buforowe to obszary widoczne na generowanych mapach, które mogą posłużyć jako narzędzie do wizualizacji potencjalnych działań dla służb zarządzania kryzysowego. Zidentyfikowanie tych stref buforowych umożliwia budowanie strategii wdrażania adekwatnych działań zapobiegawczych lub ratowniczych w sytuacji zagrożenia. Przedstawiono klasyfikację ryzyka w poszczególnych strefach buforowych, która może posłużyć do optymalizacji działań podejmowanych przez służby zarządzania kryzysowego. Zademonstrowano szeroki zakres funkcjonalności systemów informacji przestrzennej geograficznej, który zwiększa efektywność działań i optymalizację podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Publikacja może stanowić cenny przykład wykorzystania dostępnych systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym.

Opublikowane
2023-07-16