Analiza strategiczna wybranych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorstw branży wydobywczej w Polsce, cześć 2

  • Mariusz KAPUSTA AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering
  • Patrycja BĄK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering
  • Marta SUKIENNIK AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, przemysł wydobywczy, analiza SWOT, kultura BHP, Covid-19 w kopalniach

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w numerze 2 czasopisma z roku 2019. Zawiera dalszą część prac prowadzonych nad analizą wpływu wybranych czynników kształtujących kulturę bhp w polskich przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Pierwsza połowa 2020 roku to walka całego świata z koronawirusem. W przypadku prac realizowanych w przedsiębiorstwach wydobywczych zagrożenie wirusem siłą rzeczy musi być uwzględnione, a co więcej zyskuje ono na sile w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy strategicznej, przeprowadzonej dla wybranej grupy czynników kształtujących kulturę bhp w przedsiębiorstwach.

Opublikowane
2020-09-10