Badanie procesu odwadniania mas wydobywczych zawierających bursztyn

  • Valerii KORNIIENKO Doctor of Engineering, Professor, Department of Mineral Deposits Development and Mining Engineering, National University of Water and Environmental Engineering, Soborna str, 11, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7921-2473
  • Yevhenii MALANCHUK Doctor of Engineering, Professor, Department of Automation, Electrical Engineering and Computer-Integrated Technologies, National University of Water and Environmental Engineering, Soborna str, 11, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9352-4548
  • Vitalii ZAIETS PhD, Associate Professor, Department of Mineral Deposits Development and Mining Engineering, National University of Water and Environmental Engineering, Soborna str, 11, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0659-7402
  • Vasyl SEMENIUK Senior Lecturer, Department of Development of Deposits and Mining,National University of Water and Environmental Engineering, Soborna str, 11, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2348-3143
  • Myroslava KUCHERUK Senior Lecturer, Department of Development of Deposits and Mining,National University of Water and Environmental Engineering, Soborna str, 11, Rivne, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0443-9139
Słowa kluczowe: bursztyn, wibroklasyfikator, komora sitowa, odwadnianie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu odwadniania masy wydobywczej zawierającej bursztyn, za pomocą wibroklasyfikatora. Opisano cechy schematu technologicznego wydobywania bursztynu w odniesieniu do punktów zaopatrzenia w wodę. Badano stan równowagi cieczy w komorze wibroklasyfikatora w różnych warunkach zwilżalności sita: ciecz niezwilżająca włókien sita; płyn zwilżający włókna sita; cienka warstwa cieczy zwilżającej włókna sita.
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w przypadku gdy ciecz nie zwilża włókien sita, wysokość maksymalnie zatrzymanej w komórce warstwy cieczy jest co najmniej 3 razy większa niż w przypadku cieczy zwilżającej włókna sita. Wiarygodność uzyskanych wyników potwierdza zastosowanie sprawdzonych metod badawczych oraz względny błąd pomiędzy wartościami obliczonymi a doświadczalnymi na poziomie 20%.

Opublikowane
2023-07-14