Ocena stanu środowiska w zakładzie hodowli świni w gospodarstwie w Nhon, prowincja Binh Dinh, Wietnam

  • M.T. DANG Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University
  • B.T TO Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University
Słowa kluczowe: stan środowiska, chów trzody chlewnej, przemysł hodowlany, biogaz, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Przemysł hodowlany odegrał ważną rolę w rozwoju gospodarczym Wietnamu. W szczególności hodowla trzody chlewnej jest jasnym punktem branży, odgrywając rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w całym kraju. Wraz z szybkim rozwojem przemysłu hodowlanego, a w szczególności hodowli trzody chlewnej, problemy środowiskowe w produkcji zwierzęcej stają się coraz poważniejsze. Badanie to przeprowadzono w gminie Nhon Tan w dystrykcie An Nhon w prowincji Binh Dinh w celu wstępnej oceny stanu środowiskowego produkcji trzody chlewnej na skalę gospodarstw domowych na tym obszarze. Gmina Nhon Tan to gmina górzysta, teren to głównie lasy i niskie wzgórza, jest gminą czysto rolniczą, struktura pracy to głównie rolnictwo, poziom wykształcenia pracowników niewysoki, więc zastosowanie technologii produkcji postępu naukowego i technologicznego ma wiele ograniczeń. W ostatnich latach hodowla trzody chlewnej na tym obszarze gwałtownie wzrosła, zarówno pod względem skali, jak i wartości, generując 51,97% PKB, a pogłowie trzody chlewnej gminy zajmuje pierwsze miejsce w dystrykcie An Nhon i trzecie na świecie. Prowincja Binh Dinh (urząd gospodarczy, gmina Nhon Tan, 2020). Cała gmina ma 5 wiosek: Nam Tuong 1, Nam Tuong 2, Nam Tuong 3, Tho Tan Bac i Tho Tan Nam, hodowla trzody chlewnej jest rozproszona we wszystkich pięciu wioskach, a większość gospodarstw domowych nadal prowadzi indywidualną hodowlę, więc skala hodowli jest wciąż mała i rozproszona. Badanie i zbieranie danych przeprowadzono bezpośrednio w formie wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Próba badawcza w celu zebrania danychzostała wytypowana w celu uzyskania ogólnych informacji: (1) liczba gospodarstw hodujących, liczba trzody chlewnej na danym terenie; (2) liczba zwierząt gospodarskich: poniżej 10 sztuk, od 10 do 50 sztuk, powyżej 50 sztuk; (3) czas i doświadczenie w produkcji zwierzęcej, (4) aktualny stan systemu obory, (5) produkcja zwierzęca i utylizacja odpadów; (6) informacje techniczne, takie jak klasyfikacja odpadów. Do końca grudnia 2020 r. łączna liczba gospodarstw domowych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej na tym obszarze wynosiła 80 (Departament Ekonomiczny, gmina Nhon Tan, 2020), zespół badawczy przeprowadził ankietę w sumie w tych 80 domach. Wyniki pokazują, że 59% gospodarstw posiada liczbę trzody chlewnej od 10 do 50 sztuk, głównie od 6 do 10 lat doświadczenia, co stanowi 41%. Stan obecny stodół, w 100%gospodarstw posadzka obory jest cementowa, zabudowana 0,5-1m wyżej od gruntu, dach w 100% pokryty blachą falistą, w niektórych oborach występuje zjawisko zapadania się dachu. Odory występujące mają charakter wyraźnie ostry, zgniły, wpływający na higienę obory i zdrowie zwierząt, szczególnie w okresie występowania pomoru świń oraz w porze deszczowej. W szczególności w procesie hodowli, przetwarzania i przechowywania paszy dla zwierząt powstały niezliczone kombinacje odpadów w postaci stałej, płynnej i gazowej, 90% rolników nie kontroluje, a 51% gospodarstw domowych posiada system przetwarzania odpadów (biogaz).

Opublikowane
2023-01-30