Rozwiązania do redukcji hałasu w procesie produkcji tabletek medycznych na przykladzie wietnamskiej spółce akcyjnej Sanofi HCMC

  • Vo Thi Kim HAN Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University
  • Nguyen Van QUYNH Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University
Słowa kluczowe: natężenie hałasu, tłumik, głuchota zawodowa, higiena pracy, Sanofi Vietnam Joint Stock Company w Ho Chi Minh City

Abstrakt

Ho Chi Minh City jest obecnie uważane za jedno z miast o wysokim udziale produkcji przemysłowej, zarówno pod względem skali działalności, jak i poziomu technicznego i technologicznego, przodujące w południowym regionie Wietnamu. Chociaż rozwój przetwórstwa przemysłowego niesie ze sobą wiele dodatnich wartości ekonomicznych i społecznych w tym zakresie, to jednak wpływa również na jakość życia i osłabienie zdrowia pracowników. Według raportów z zakresu higieny pracy i ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwach, obecna sytuacja zanieczyszczenia środowiska pracy, w którym hałas na budowach i w zakładach produkcyjnych pozostaje problemem który nie ma pełnego rozwiązania. Hałas w miejscu pracy jest jednym z powszechnych szkodliwych czynników, które często powodują głuchotę zawodową. Hałas często powstaje z powodu charakterystyki technologii produkcji, starych i przestarzałych maszyn i urządzeń roboczych. Niniejszy artykuł skupia się na analizie i ocenie aktualnej sytuacji hałasu produkcji tabletek leczniczych w Sanofi Vietnam Joint Stock Company w Ho Chi Minh City, która wykorzystuje sprzęt produkcyjny, taki jak przesiewacze wibracyjne, tabletkarki i dmuchawy sprężonego powietrza. Fabryka generuje wysoki poziom hałasu, przekraczający dopuszczalne normy i mogące wpływać na zdrowie i słuch pracowników. Według danych pomiarowych zarejestrowanych na stanowiskach przy tabletkarce, najwyższy wynik pomiaru hałasu to 90,4 dB(A). Dlatego też, opierając się na procesie analizy i oceny przyczyny powstawania hałasu, autorzy zaproponowali rozwiązanie polegające na dodaniu tłumika wykonanego z mosiądzu (SL) odpowiedniego dla wylotu powietrza z tabletkarki i wyposażonego w wytłoczkę akustyczną na ściana, aby zmniejszyć poziom hałasu wibrującej maszyny przesiewającej. I tak, efektem proponowanego rozwiązania jest zmniejszenie hałasu w miejscach poddawanych zabiegowi w stosunku do pierwotnego poziomu pomiarowego z 10dB(A) - 15 dB(A), dostosowanie do norm jakości środowiska pracy oraz zapobieganie szkodliwym czynnikom powodującym głuchotę pracowników.

Opublikowane
2023-01-30