Internal Communication Models Shaping Safe Behavior of Employees in the Raw Materials Sector During the Coronavirus Pandemic

  • Barbara KOWAL Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology
  • Olga ŚWINIARSKA AGH University of Science and Technology
  • Lucia DOMARACKÁ TU Košice, Faculty BERG, Košice, Slovak Republic
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, pandemia, motywacja, komunikacja, sektor surowcowy

Abstrakt

Nowe zagrożenie jakim okazał się dwa lata temu wirus SARS-COV-2 spowodował, że spółki górnicze musiały sprostać temu wyzwaniu. Pogarszająca się w dużym tempie sytuacja, ciągły wzrost liczby zakażeń koronawirusem i ciężki przebieg choroby wpłynęły na wypracowanie nowych zasad i procedur w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Miały one zagwarantować wszystkim pracownikom, a szczególnie pracującym pod ziemią, poczucie spokoju i bezpieczeństwa, a także zapewnić ciągłość utrzymania i funkcjonowania zakładów. To „unikalne wyzwanie” spowodowało, że spółki wypracowały przez okres pandemii dobre praktyki, które opierały się przede wszystkim na sprawnej i niezawodnej komunikacji wewnętrznej kształtującej bezpieczne zachowania pracowników.
Niniejsza publikacja prezentuje wypracowane i stosowane przez różne spółki górnicze modele komunikacji wewnętrznej, które kształtowały bezpieczne zachowania pracowników w branży energetycznej podczas pandemii koronawirusa. Autorki dokonały porównania wprowadzonych działań kształtujących bezpieczne zachowania oraz powstałych modeli komunikacji wewnętrznej podczas nadzwyczajnego trybu pracy. Analizę porównawczą wykorzystywanych narzędzi komunikacji w poszczególnych modelach dokonano

Opublikowane
2023-01-30