Stanowisko Zasady Zrównoważonego Rozwoju w porządku prawnym Republiki Czeskiej oraz w ramach Wietnamskiej Ustawy o Ochronie Środowiska

  • Dao PHAN
  • Martin LAPČÍK Department of Environmental Engineering. Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
  • Vladimír LAPČÍK Department of Environmental Engineering. Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava
Słowa kluczowe: Zrównoważony Rozwój, Czeski Porządek Prawny, Czeska Ustawa Nr 17/1992 Sb. O Środowisku – Czeska Ustawa O Ochronie Środowiska, Wietnamskie Prawo Ochrony Środowiska, Wietnamska Ustawa O Ochronie Środowiska

Abstrakt

Zasada zrównoważonego rozwoju, wyrażona m.in. w „Karcie Ziemi” i „Agendzie 21”, zatwierdzona na Konferencji ONZ ds. Środowiska
i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku, stała się mottem i podstawą dla wielu krajów w planowaniu
i określaniu ich polityki rozwoju. Zrównoważony rozwój można interpretować jako sposób rozwoju społeczeństwa ludzkiego, który
godzi wzrost gospodarczy i postęp społeczny z ochroną środowiska w celu zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ochrona środowiska
jest częścią tej zasady i nie można jej od niej oddzielić. Nasz artykuł analizuje miejsce zasady zrównoważonego rozwoju
w porządku prawnym Republiki Czeskiej oraz w kontekście wietnamskiej ustawy o ochronie środowiska; jednocześnie analizuje,
porównuje i ocenia podejścia do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju we wspomnianych systemach prawnych.

Opublikowane
2022-10-06