Aktualne aspekty dekarbonizacji w Czechach i możliwości zastąpienia węglowych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii elektrycznej

  • Vladimír LAPČÍK Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava
  • Martin LAPČÍK Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava
  • Vladimír LAPČÍK jr Department of Environmental Engineering. Faculty of Mining and Geology, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
Słowa kluczowe: efekt cieplarniany, Europejski Zielony Ład, dekarbonizacja, odnawialne źródła energii elektrycznej, węglowe źródła energii

Abstrakt

Europejski Zielony Ład to zestaw inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest uczynienie Europy
neutralną dla klimatu w 2050 r. Przedstawiony zostanie również plan oceny wpływu, aby zwiększyć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Unii Europejskiej do 2030 r. do co najmniej co najmniej 50% i około 55% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Europejski
Zielony Ład ma cele obejmujące wiele różnych sektorów, w tym budownictwo, bioróżnorodność, energię, transport i żywność. Aby
Unia Europejska osiągnęła swój cel neutralności klimatycznej, jednym z celów jest dekarbonizacja ich systemu energetycznego poprzez
dążenie do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Artykuł dotyczy aktualnych aspektów dekarbonizacji
w Czechach i możliwości zastąpienia energetyki węglowej źródła przez odnawialne źródła energii elektrycznej. Artykuł opisuje obecną
sytuację w branży produkcji energii elektrycznej oraz możliwe scenariusze redukcji węglowych źródeł energii w Czechach.

Opublikowane
2022-10-06