Zarządzanie podczas sytuacji awaryjnych na przykładzie podziemnej kopalni rudy miedzi

  • Przemysław ZGRZEBSKI AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Doktorska, KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
  • Mirosław LASKOWSKI KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
  • Marcin DANIS KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, górnictwo podziemne, zarządzanie podczas awarii, cykl PDCA

Abstrakt

Górnictwo stanowi tę gałąź przemysłu, gdzie w trakcie normalnej działalności produkcyjnej mogą występować zdarzenia awaryjne
o katastrofalnych skutkach. Podczas nagłych wypadków z udziałem ludzi, akcje ratownicze prowadzone są w ustawowo określonym
trybie. Ale to nie jedyne sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w kopalni. W większości z nich nie mamy narzuconych scenariuszy
działań. W artykule opisano wykorzystanie podejścia PCDA z elementami Problem Solving podczas zarządzania sytuacją awaryjną
w jednej z podziemnych kopalń rudy miedzi.

Opublikowane
2022-10-06