Krzemiany kompleksu Blovice (Czechy Zachodnie) – ich prawdopodobna geneza, pozycja i wykorzystanie

  • Jiří BERÁNEK
  • Dana VRUBLOVÁ VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Combined Studies in Most, Dělnická 21, Most, Czech Republic 2) VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Geodesy and Mine Surveying, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, 708 00, Czech Republic
  • Roman KAPICA
  • Markéta LAŠTŮVKOVÁ
Słowa kluczowe: odmiany allotropowe krzemionki, Silicit (lydit), złoże Blovice, geneza skały, wydobywanie kamienia, wykorzystanie

Abstrakt

W artykule omówiono odmianę allotropową krzemu – silicyt (lydit) i jej charakterystykę występujących w okolicach zachodnioczeskich
wsi Skašov, Týniště i Kbelnice (dawny powiat pilzneńsko-jih). Skały te tworzą długie i wąskie ciała soczewkowate w sąsiednich
skałach tzw. kompleksu Blovice (południowa część Bohemicum, część Teplá – Barrandian). Jednak pochodzenie silicitów nie zostało
dotychczas w pełni wyjaśnione. Autorzy wielu opracowań różnią się w swoich opiniach – czy skały te powstały w wodach płytkich
czy głębokich (oceanicznych), jakie procesy dokonały się dla tego rodzaju krzemianów, czy w grę wchodziły mikroorganizmy i tak
dalej. W przeszłości skały te były wydobywane ze względu na swoje doskonałe właściwości – twardość, wytrzymałość, były wykorzystywane
do podbudowy dróg leśnych oraz do różnych konstrukcji w tym piwnic, murów, a nawet całych domów – mieszkalnych
i gospodarczych . W okolicy znajduje się wiele śladów wydobywania lyditów w postaci różnych dołów i opuszczonych kamieniołomów
z pozostałościami technologii (rampy, budynki usługowe itp.). Artykuł jest uzupełniony oryginalnymi zdjęciami oraz uproszczonymi
mapami.

Opublikowane
2022-09-23