Model procesu przygotowywania rocznych planów techniczno-ekonomicznych w sektorze publicznym

  • Arkadiusz KUSTRA Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering Cracow, Poland
  • Robert RANOSZ Ph.D., DSc, Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering Cracow, Poland
  • Barbara KOWAL Ph.D., Eng.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering Cracow, Poland
Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, sektor publiczny, plany techniczno-ekonomiczne, wymiary planowania, wartość

Abstrakt

W artykule poddano analizie proces przygotowywania rocznych planów techniczno-ekonomicznych w sektorze publicznym, na przykładzie branży górniczej. W analizie wykorzystano metody jakościowe w postaci IDI – in-depth interviews, polegającą na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z przedstawicielami spółek węglowych dotyczącej prezentowanej problematyki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównym aspektem w tworzeniu planu PTE dla analizowanych spółek górniczych jest wielkość produkcji. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe oraz realia polskich spółek węglowych stwierdzono, iż punktem wyjścia przy opracowywaniu planu PTE nie powinna być wielkość produkcji i maksymalne dążenie do zwiększania wielkości wydobycia, a rynek zbytu i wielkość zapotrzebowania na oferowane przez poszczególne spółki surowiec. Zaproponowano również trzy wymiary planowania PTE.

Opublikowane
2020-09-09