Wykorzystanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych do oceny podobieństwa poziomu rozwoju rynków energii

  • Anna BLUSZCZ dr hab. inż.; Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation
  • Robert RANOSZ dr hab. inż., AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Economics and Management in Industry
Słowa kluczowe: rynki energetyczne, zrównoważony rozwój, analiza wielowymiarowa, konsumpcja energii

Abstrakt

W artykule podjęto badania w zakresie analizy podobieństwa państw członkowskich pod względem parametrów charakteryzujących poziom rozwoju rynków energetycznych. Integracja wewnętrza energetyki w ramach Unii Europejskiej wymaga transformacji systemów energetycznych w kierunku wytwarzania energii ekologicznej, co stanowi wyzwanie dla gospodarek wielu krajów. Dlatego w artykule wykazano znaczący poziom zróżnicowania rynków energetycznych poszczególnych państw, co wskazuje na możliwość zróżnicowania wyznaczonych celów ekologicznych do osiągnięcia w perspektywie do 2030 roku. Wykorzystano analizę wielowymiarową do wyselekcjonowania grup państw podobnych. Dane zebrano dla 2018 roku dla dziewięciu zmiennych diagnostycznych. W wyniku badań uzyskano sześć skupień państw podobnych do siebie pod względem poziomu rozwoju rynków energetycznych.

Opublikowane
2020-09-09