Wysokość lotu UAV i jego wpływ na precyzyjny cyfrowy model wysokości złożonego terenu

  • Nguyen QUOC LONG Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Ropesh GOYAL Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur-208016, Uttar Pradesh, India
  • Bui KHAC LUYEN Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Le VAN CANH Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Cao XUAN CUONG Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Pham VAN CHUNG Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Bui NGOC QUY Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
  • Xuan-Nam BUI Hanoi University of Mining and Geology, 18 Vien street, Hanoi, 100000
Słowa kluczowe: UAV, DEM, dokładność, złożony teren, kopalnie odkrywkowe

Abstrakt

Zastosowanie lekkich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) jest coraz bardziej powszechne w badaniach topograficznych 3D. Zwłaszcza w skomplikowanych terenach, takich jak kopalnie odkrywkowe, w których wzniesienie gwałtownie faluje, mapowanie oparte na UAV jest bardziej wydajne, ekonomiczne i bezpieczne w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Jednak jednym z najważniejszych czynników w mapowaniu UAV złożonego terenu jest wysokość lotu, którą należy poważnie rozważyć ze względu na bezpieczeństwo i dokładność generowanych DEM. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wpływu wysokości lotu na dokładność DEM generowanych dla kopalni odkrywkowych. W tym celu wybranym obszarem badawczym jest kamieniołom o złożonym terenie położony w północnym Wietnamie. Badanie przeprowadzono przy pięciu wysokościach lotu 50 m, 100 m, 150 m, 200 m i 250 m. Aby ocenić dokładność uzyskanych DEM, wykorzystano 10 naziemnych punktów kontrolnych i 385 punktów kontrolnych mierzonych zarówno metodami GNSS/RTK, jak i metodami stacji całkowitej. Dokładność DEM oceniono za pomocą błędu pierwiastkowego średniego kwadratu (RMSE) w komponentach X, Y, Z, XY i XYZ. Wynik pokazał, że modele DEM generowane na wysokościach lotu poniżej 150 m mają wysoką dokładność, RMSE na 10 GCP wzrosły z 1,8 cm do 6,2 cm dla pionu (Z) i od 2,6 cm do 6,3 cm dla poziomu (XY), podczas gdy RMSE na 385 punktach kontrolnych wzrasta stopniowo z 0,05 m do 0,15 m dla pionu (Z), gdy lot na wysokości wzrósł z 50 m do 250 m.

Opublikowane
2020-09-09