Badanie stężeń PM 10, PM 2,5. w powietrzu atmosferycznym w Krakowie, Polska

  • Maciej CIEPIELA Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, 30- 059 Kraków, Poland https://orcid.org/0000-0003-0362-8461
  • Wiktoria SOBCZYK Department of Environmental Engineering, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, 30- 059 Kraków, Poland https://orcid.org/0000-0003-2082-9644
Słowa kluczowe: cząstki pyłowe, jakość powietrza, zanieczyszczenie, Kraków

Abstrakt

Krakowskie powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Polskie normy poziomów informowania oraz alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 są najwyższe w Europie i kilkakrotnie przekraczają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) w odniesieniu do bezpiecznych stężeń dobowych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zapylenia powietrza w trzech
dzielnicach Krakowa. Badania wykazały, że stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 przekroczyły średnioroczne poziomy dopuszczalne. Pomiary empiryczne PM2.5 przedstawiają znacznie wyższe wartości zanieczyszczenia niż dane ze stacjonarnych stacji
monitoringu na dwóch stanowiskach. Wysoka wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona potwierdza, że warunki pogodowe
mają istotny wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Zdecydowanie największy wpływ na jakość powietrza ma prędkość wiatru w
okresach: jesiennym i zimowym na al. Krasińskiego, na Ruczaju i na Kurdwanowie. Wykazano znaczącą odwrotną zależność. Pomiary manualne należy stosować w charakterze weryfikacji danych ze stacji monitoringu powietrza. Należy się spodziewać, że na terenie
Krakowa czystość powietrza będzie się poprawiać w związku z obowiązującą uchwałą antysmogową oraz dotacjami na wymianę
ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku.

Opublikowane
2021-12-29