Stopień umorzenia środków trwałych spółek energetycznych

  • Maria SIERPIŃSKA Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Słowa kluczowe: amortyzacja, średnia stopa amortyzacji, skumulowane umorzenie majątku trwałego

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został stopień umorzenia środków trwałych polskich spółek energetycznych na tle światowych koncernów
energetycznych. Wykorzystywane w polskiej energetyce bloki węglowe są przestarzałe i wymagają wymiany. W wyniku transformacji
energetycznej będą one zastępowane energią z odnawialnych źródeł, gazu i paliwa jądrowego.
Transformacja energetyki pozwoli na realizację celów w obszarze klimatu i środowiska. Naliczana w ciężar kosztów amortyzacja
stanowi wewnętrzne źródło finansowania procesów odtwarzania mocy produkcyjnych. Jednak przepisy ustawy o rachunkowości
i ustawy o podatku dochodowym różnicują sposób naliczania amortyzacji co powoduje że nie zawsze cała amortyzacja stanowi koszt
uzyskania przychodu i nie pomniejsza podstawy opodatkowania. Ograniczenie rozbieżności w rozwiązaniach prawnych dotyczących
naliczania w przedsiębiorstwach amortyzacji może wpłynąć stymulująco na realizację procesów transformacji energetycznej.

Opublikowane
2021-12-22