The Propozycja układu przeróbki rud wolframu w Rwandzie

  • Leader Senga UWAYEZU
  • Waldemar MIJAŁ AGH, University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Mineral Processing and Environmental Engineering,Cracow, Poland; JSW Innowacje S.A.
  • Tomasz NIEDOBA AGH, University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Mineral Processing and Environmental Engineering,Cracow, Poland; JSW Innowacje S.A.
Słowa kluczowe: wolfram, pierwiastki ziem rzadkich, wzbogacanie grawtacyjne, stół koncentracyjny, uzysk, wychód

Abstrakt

Wolfram jest jednym z pierwiastków rzadkich występujących na Ziemi. Jego zastosowania oraz zapotrzebowanie świata na ten produkt powodują, że produkcja tego metalu jest bardzo opłacalna. Jedno z największych złóż rudy tego metalu na świecie jest zlokalizowane w afrykańskim państwie, jakim jest Rwanda. Ze względu na brak odpowiedniej technologii oraz brak inwestycji obecny sposób produkcji tego cennego metalu w tym państwie powoduje, że duża ilość wolframu jest tracona, produkcja jest powolna, a wyniki nie są satysfakcjonujące. Dlatego przeprowadzono próbę zaproponowania odpowiedniego sposobu przeróbki tego złoża, która została zaprezentowana w tym artykule. Autorzy wykonali dużo ilość testów przeprowadzonych na rudzie sprowadzonej z Rwandy, włączając w to jej skład mineralogiczny, jak również testy laboratoryjne wzbogacania na stole koncentracyjnym. Wyniki są obiecujące a dalsze testy, włączając w to także inne metody wzbogacania są planowane do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę drugi etap wzbogacania na stole koncentracyjnym czy flotację.

Opublikowane
2020-09-09